10 Milyon ve Yarılanma

Pi Network Türkiye Websitesi

10 Milyon

Madencilik, Mainnet, İşlev

Yarılanmalı mı, sonlanmalı mı, işte soru bu: mobil madencilik hızı 3 gününü tamamlamış 10 milyon üyede yarılanmalı mı yoksa sıfıra mı inmeli?

• Sorunun bağlamı

Pi’nin orijinal ekonomik modeli ve madencilik mekanizması erişim ve kıtlık arasında bir denge bulmak üzere tasarlandı. Dünyanın en kapsayıcı ve geniş ölçekte dağıtılmış dijital para olma hedefinin yanı sıra Pi, ağ büyüklüğü 10 kat arttığında yarılanan ve belirli bir noktaya eriştiğinde sıfırlanan bir madencilik mekanizması aracılığıyla bir kıtlık seviyesine ulaşmaya çalışır. Yani soru, ağ boyutunun hangi noktası olduğudur. Whitepaper’da ağ büyüklüğünü en az 100 milyon kişi olarak belirtmiş olsak da, Çekirdek Ekip 10 milyon ağ büyüklüğünde mobil madenciliğe devam edip etmeyeceğimize dair kararı açık bırakmıştı çünkü o zaman ağ büyüme hızı, katılım, teknik ve ekosistem ilerlemeleri ile ilgili verilerden yoksunduk. 

Bugün, 3 günlük kazımını tamamlamış 10 milyon Pioneer sınırını aştık ve temel madencilik oranının yarıya mı düşeceği yoksa sıfırlanacağı mı konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Bazı öncüler bu sorunun amacını yanlış anlamış olacaklar ki bunun projeyi durdurup durdurmayacağımızla ilgili bir soru olduğunu düşünerek pes etmememizi istedi. Merak etmeyin. Pes etmiyoruz ve her an yorulmadan Pi hedeflerimiz için çalışıyoruz. Tartışmanın amacının projenin devam edip etmediğiyle hiçbir ilgisi olmadığını ancak Pi Ağının büyümesini, Pi’nin arzını, Pi ekosisteminin oluşturulmasını ve nihayetinde kapsayıcı bir küresel ekonomiye dönüşmesini etkileyen bir karar almak olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz

• Karar verme süreci

Çekirdek Ekibin bu soruya ilişkin kararı, ağ ve ekosistem hakkında sahip olduğumuz verilere ve analizlere, topluluktan alınan geri bildirimlere, uzmanların görüşlerine ve Pi’nin vizyon ve misyonuna dayanmaktadır ve bunların çoğu aşağıda sunulacaktır.

Bu soruyla ilgili topluluk geri bildirimi ararken, Pi Kongresinde topluluk çapındaki en önemli tartışmalardan biri, Çekirdek Ekibin topluluk temsilcilerinden video ve uygulama içi konulardaki forum katılımcılarının metin yanıtlarını topladığı, bu konuyla ilgiliydi. 

Çekirdek Ekip bu kararı vermek için geçtiğimiz haftalarda bu konudaki topluluk yanıtlarını işlerken, ağla ilgili teknik verileri analiz etti, geri bildirim almak ve Pi Network’ün vizyonu ve amaçları karşısında mevcut durumumuzu değerlendirmek üzere alanında uzman kişilere erişti.

• Topluluk görüşüne genel bakış

10M noktasında mobil madenciliğin yarıya indirilmesi ve durdurulmasına dair topluluk görüşleri ikiye bölünmüş durumda: Durdurmayı destekleyen öncülerin gerekçesi öncelikle 10M’de madenciliği durdurmanın kıtlık sağlayacağı ve 100M’ye ulaşmanın uzun sürebileceğidir.

Yarılanmayı destekleyen öncülerin gerekçesi yarılanmanın ağın büyümeye devam etmesini mümkün kılması ve şimdi durmanın ekosistem inşasına zarar vermesidir. Elbette, Öncülerin her iki tarafından, her iki kararın da olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapabileceğimiz konusunda yaratıcı fikirler önerildi ve bu tür fikirlerden bazıları Çekirdek Ekibin alttaki analizine dahil edildi.

• Karar

Yukarıda belirtilen tüm verilerin kapsamlı bir analizinden sonra, Çekirdek Ekip, temel madencilik oranının 3 günlük kazımı tamamlamış 10 milyon Pioneer noktasında yarıya indirilmesine karar verdi. Temel kazım hızı 0.19634954085 (π/16) olacaktır. 

(Öncü: 0.09817477042 (π/32))

(Katkıcı: 0.09817477042’ye (π/32) kadar)

Tüm madencilik oranları noktadan sonra iki basamak olarak görünecek şekilde yuvarlanır. Yeni kazım hızları mevcut kazım periyodunuz bittikten sonra başlattığınız yeni kazım periyodu ile birlikte geçerli olacaktır.

Aşağıda, toplulukla paylaşmak istediğimiz iki ana bölüm bulunmaktadır: 

1) böyle bir karar vermek için sebepler ve analizler 

2) özellikle bu kararla ilgili endişeler için ileriye dönük planlar.

1. Kararla ilgili Çekirdek Takım'ın analizi

Whitepaper'da neler var?

Daha önce de belirtildiği gibi, orijinal Pi White Paper, ağ boyutunu en az 100 milyon kişi olarak belirledi. Ağın ne kadar hızlı büyüyeceğini bilmediğimiz için 10 milyona ulaşmanın yıllar alması durumunda mobil madenciliğin 10 milyonda durup durmayacağı kararını açık bıraktık. Belirli bir yarılanma ağ boyutuna ulaşma süresinin arz için önemli olmasının nedeni, tüm ağın daha yüksek bir hızla madencilik yapmaya devam etmesi, Pi’nin o kadar çok basılmasıdır. Ancak 1 milyon Öncü ile son yarılanma olayından 10 milyona ulaşmamız sadece bir yıldan biraz fazla sürdü. Ağ büyüme hızı beklediğimizden daha hızlı.

• Kıtlık

10 milyonda durmanın temel nedeni, para biriminin kıtlığını artıracağıdır. Kıtlık, para birimlerinin değerlerini kontrol etmek ve artırmak için kullandıkları başlıca mekanizmalardan biridir. Bitcoin’in kıtlığı, tıpkı dijital altın gibi bir değer deposu olarak ünvanına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, tarih tam olarak tekerrür etmez ve Bitcoin’in değer yaratma yolu, değişen tarihsel zaman ve koşullar nedeniyle tam olarak kopyalanamaz. Tarihte yalnızca bir Bitcoin var ve Bitcoin dahi başlangıç değerini varlığın özhakimiyetine ve eşlerarası güvenli kimliksiz işlemleri destekleyen fonksiyonel ilk dağıtımlı kripto para birimi olma işlevinden yarattı.

Arz ve kıtlık kontrolüne duyulan saf güven, 2017’de özellikle arz odaklı token modellerinin oluşturulmasına odaklanan diğer birçok kripto para biriminin ölümünün de gösterdiği gibi değer yaratmaya yol açmayacaktır.İnsanlar kripto para birimlerinin değerini tartışırken sıklıkla öncelikli olarak arz odaklanıp diğer majör değişken olan talebi görmezden gelirler. Pi Network’te, kripto para birimleri için gelecekteki değer yaratımının, arzı kontrol altında tutmak için uygun mekanizmaya sahip olurken, işlev aracılığıyla talep oluşturmaktan geleceğine inanıyoruz.

Sadece kıtlığa güvenmenin şüpheli etkililiğine ek olarak, bir de para biriminin değer yaratma süreç ve işlevlerine zarar verebilecek olan çok kıt olma sorunu da vardır. Çok kıt olmak, çoğu insanın Pi’yi harcamak yerine biriktirip tutması anlamına gelir. Pi harcanmadığı sürece, Pi Network’ün değerini önyüklemeyi umduğu araç olan mal ve hizmet işlemlerini destekleme kabiliyeti ile sınırlı olacaktır. Kimsenin Pi harcamak istemeyeceği bir senaryoda işlevler ekosistemini nasıl oluşturabiliriz? İşlevler, yalnızca Öncülerin ürün ve hizmetlerle işlem yapmak için Pi’lerini harcamaya istekli olduğu birçok uygulama denemesi başlatıldığında oluşturulabilir. Uygulamalar aracılığıyla yaratılan işlevler olmadan, nihai değer düşecek ve bu arada, ekosisteme ve para biriminin kendisine zarar verecek şekilde pump & dump gibi para birimini potansiyel olarak manipüle etmek isteyen insanlara alan sağlayacaktır.

Ayrıca, madenciliği erken durdurma yönündeki kıtlık argümanı, 10 milyon Öncü’den sonra mobil madenciliğe devam etmenin kıtlığı görmezden gelmek anlamına gelmediği gerçeğini de ihmal edebilir. Tam tersi, çünkü temel madencilik oranı, 3 günlük kazımı tamamlamış 10 milyon Öncü ile etkileşime girdikten sonra yarıya iniyor ve belirli bir kıtlık düzeyini korumak, Pi’nin yarılanma mekanizmasının tasarlandığı şeydi. Bu nedenle, kıtlığı kontrol altında tutarken ağ büyümesini sürdürmek için şu anda yarıya indirmenin doğru önlem olduğunu düşünüyoruz. Mobil madenciliğin tamamen durdurulmasının gerekçesi olarak kıtlık yetersizdir ve aslında zararlı olabilir. 

• Bu karar Pi'nin vizyon ve misyonunu nasıl etkiler?

Kıtlığın yanı sıra, kararı Pi’nin vizyonu ve hedefleri açısından da değerlendirdik. Pi’nin vizyonu, kapsayıcı, yaygın ve değerli bir kripto para birimi oluşturmaktır.

Pi, 3 günlük kazımı tamamlamış 10 milyondan fazla üyesi ile bugün dünyanın en büyük kripto topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tüm kripto dünyası bile dünya nüfusu ile karşılaştırıldığında çok küçüktür. Pi’nin vizyonu, kripto dünyasının kapalı sınırlarının çok ötesine ulaşmaktır. Gerçek kitlesel benimseme ve kitlesel işlev sağlamak istiyoruz ve şu ana kadarki stratejimiz, gerçekten sadece mevcut kripto meraklıları değil, aynı zamanda kripto para birimleriyle tamamen yeni ilgilenmeye başlamış insanları çekmek için sınırları genişlettiğimizi gösteriyor.

Dünyadaki toplam 7 milyara kıyasla 10 milyon kişiden oluşan bir ağın, gerçekten “kapsayıcı” veya “yaygın” hale gelmesi için büyümesi gerekiyor. Bununla birlikte, mobil madenciliği şu anda durdurursak, ağ büyümesini büyük ölçüde kısıtlayacaktır çünkü şu anda ekosistem henüz tamamlanmadı ve Mainnet başlatılmadı. Mobil madenciliği 10 milyonda durdurmanın büyümeyi ve nihayetinde ağı öldüreceği, topluluk geri bildirimlerinde dile getirilen büyük bir endişedir. Dikkatli analizimiz, Pi Ağını on milyonlarca insanı kapsayacak şekilde genişletmenin, yalnızca arzı sınırlandırmak amacıyla ağ boyutunu sınırlandırmaktan daha önemli olduğunu gösterdi. 

İnsanların başkalarını Pi sahibi olmaktan dışladığı ve diğerlerinin bunu umarsamayarak orijinal üyeler için Pi’nin değerini yok ettiği, kendi kendine çöken bir ortak varlıkların trajedisi senaryosundan kaçınmak isteriz.

Pi’nin hedefleri, insanların Pi’yi ürün ve hizmetler için işlem yapmakta kullanacakları ve karşılığında Pi para biriminin değerini yaratan ve destekleyen, kendi başına yaşayabilecek bir küresel ekonomi yaratmaktır. 

Bizi alandaki en büyük kripto para ağlarından biri yapan 10 milyon ağ boyutuna ulaşmamız harika. Bununla birlikte, yeterli mal ve hizmetin sunulduğu ve yeterli sayıda insanın satın almaya istekli olduğu geleneksel sosyal ağlar ve/veya teknoloji devlerinden oluşan ağlarla karşılaştırılabilir bir şekilde büyüyebilirsek, ağ etkisi ve büyük ekonomik hacme ulaşmamız daha da olası olacaktır. 

“Karşılaştırılabilir”den kasıt, organik ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği ve değerin yaratıldığı geleneksel sosyal ağlar ve e-ticaret teknolojisi devlerinden:

• 2,7 milyar kişiyle Facebook, 

• 150 milyonun üzerinde aktif müşteriye sahip Amazon, 

• 1,17 milyar kullanıcısı ile WeChat ve 

• 720 milyondan fazla aktif müşteriye sahip Alibaba’dır. 

(Buradaki tüm rakamlar en iyi Google arama sonuçlarına dayanmaktadır.) 

Pi’nin, hayatta kalabilirliğini sürdürmek üzere ekonomik hacimler yaratmaya yetecek geniş bir ağ temeline sahip olacağını umuyoruz.

Ayrıca, Pi kongresinin Endüstri Panelinde, topluluk görüşlerinde ortaya çıkan ana temalardan biri, bankalar, teknoloji devleri, perakendeciler (ödemeler olarak Pi’yi kabul eden) gibi geleneksel işletmelerle işbirliği yapmamız ve Pi Network’ün onlara neler sağlayabileceğini göstermemiz gerekliliğiydi. Örneğin, örneğin kripto kullanımına hazır insanlardan oluşan bir ağa erişim. Kripto kullanmaya hazır 10 milyonluk bir ağ olmak etkileyici olsa da, ağımız daha büyük olması bu tür geleneksel işletmeler için daha etkili ve daha çekici olacaktır.

Bu nedenle, yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, mobil madenciliğin temel madencilik oranını yarıya indirirken 10 milyon Öncü’nün ardından devam etmesine karar verdik.

2. Değerle İlgili Planlar:

Talep yaratmak ve merkeziyetsizleştirme

Mainnet ve işlevlerin geliştirme hızını paralel olarak artırmak istiyoruz. Pi Mainnet’i başlatmak için 1 yıllık bir yol haritası oluşturuyoruz, yani gerekli teknik çalışmaları tamamlamayı ve hizmetlerin teslimini başlatmayı hedefliyoruz, Ör: Öncüler için özel anahtarlar ve cüzdanlar oluşturmak, 2021’in sonunda daha fazla KYC tahsis ederek Mainnet’i başlatmak (Tüm ağ genelinde bu işlemlerin tamamlanmasının zaman aldığı göz önüne alındığında, Mainnet lansmanından sonra bile bazı hizmet teslimatları devam edebilir.). Yakında ilk Mainnet yol haritası tamamlandığında, toplulukla paylaşacağız.

Mainnet’i başlatmak için bir yıllık yol haritasına ek olarak, Pi topluluğu ile birlikte blokzinciri düzeyinde Pi havuzları tasarlamak istiyoruz.

Potansiyel fikirler: Öncü üyelere zamanla ellerindeki Pi’leri artırmak üzere stake etme veya kilitleme konusunda teşvikler sağlamak; yeni para basmak yerine yakmak veya üyelere madencilik kaynağı olmak üzere dolaşıma sokulması gibi uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak gibi çeşitli işlem ücretleri yaratmak. Bu tür mekanizmaların ayrıntıları akışkan bir değişiklik halindedir. Bu mekanizmanın ve doğru konfigürasyonlarının hangileri olduğunu belirlemek için, topluluğun fikir ve girdilerine açık olacak, etkileri hakkında kapsamlı analizler yapacak ve hatta bu tür kararları vermeden önce Testnet üzerinde deneyler yapacağız.

Buna paralel olarak, Pi Apps Platformu aracılığıyla, hem kendimiz hem de üçüncü parti geliştiricilerle işlevler oluşturmayı ilerletmek istiyoruz. Mainnet’ten önce büyük ölçekli bir işlev elde etmeyi başarırsak, bu ideal olacaktır, ancak Çekirdek Ekibin çabalarına ek olarak, büyük ölçekli işlevlerin eldesi aynı zamanda tüm Öncülerin, üçüncü parti geliştiricilerin katkı ve koordinasyonlarına, zamanlamaya ve tesadüfi faktörlere de bağlıdır. Mainnet başladıktan sonra, ekosistemi ve işlevleri inşa etmeye devam edeceğiz ve muhtemelen Mainnet, işlevler yaratmak konusunda daha fazla fırsat ve zorluklara sahne olacaktır.

Mobil madencilikle ilgili olarak, birçok Öncü üyenin bahsettiği ve bizim de kabul ettiğimiz gibi, ağ büyüklüğü 10 milyonu geçtiğinde mobil madenciliğin zorluğunun artması gerekebilir. Ağın her gün sadece bir düğmeye tıklamak yerine, hedeflerine ve vizyonuna yönelik daha fazla katkıya ihtiyacı vardır, bu nedenle sadece Çekirdek Ekip değil, tüm Öncüler Pi’nin bu hedeflere doğru ilerlemesinden sorumludur. Pi’nin 10 milyondan büyük bir ağda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu şey artık sadece ağın salt büyümesi değil, aynı zamanda uygulamalar, işlevler ve Pi’yi ürün ve hizmetler için kullanma isteği gibi yukarıda analiz edilen diğer birçok şeydir.  Dolayısıyla, bir meritokratik sistem olarak Pi, başarısını destekleyen ve besleyen faaliyet ve davranışları ödüllendirmelidir. Bu nedenle, kazım hızındaki zorlaştırmanın nasıl arttırılacağına dair pek çok öncünün sunduğu tüm önerileri dikkate alacağız ve 10 ile 100 milyon üye sayısı arasında bu zorlaştırmayı etkileyecek potansiyel mekanizmaları sunacağız.

Mainnet başladığı anda mobil madencilik sona erebilir, ancak sonrasında ağın büyümesini sürdürmek adına madenciliğin devam etmesi için olası çözümler olduğundan bunun kararını henüz vermedik 

Bir olasılık, Mainnet’in başlamasından sonra yeni basım yoluyla değil, yukarıda bahsedildiği gibi, ekosistemdeki ücret ve komisyonlardan elde edilen bir Pi kaynağı ile mobil madenciliğe devam etmektir. 

Diğer bir olasılık, Mainnet’in 3 günlük kazım periyodunu tamamlamış 100 milyon üyeden önce gelmesi durumunda, Mainnet geçişine bir yarılanma eklemektir. 

Bu karar yine büyüme hızı, Pi’nin hala ağın büyümesine ne kadar bağlı olduğu ve Pi ekosisteminin olgunluğu dahil olmak üzere Mainnet başlangıcındaki koşullara bağlıdır. Karar vermek için bu soruyu topluluk girdileriyle Mainnet başlangıcında yeniden ele alacağız.

An itibarı ile yukarıda analiz edilen iki yönlü yaklaşıma odaklanıyoruz: 

1) Mainnet’i 1 yıllık bir yol haritasına göre başlatmayı amaçlamak 

2) İşlevler yaratma hızını artırmak

Henüz vakit varken öncü üyeler olarak kazım yapın ve Pi’nin başarısı için işlev yaratmak da dahil, ihtiyaç duyulan katkılarda bulunun.

49 cevap

 1. Ramazan dedi ki:

  Pi network de telefon numaramı doğrulamam gerek ama hesabımda eski telefon numaram kayıtlı ve eski numarama erişemiyorum hesabımdaki numarayı nasış değiştirebilirim ?

 2. Ece dedi ki:

  Aslinda uygulamayı kullanmaya başlayalı çok uzun zaman olmadı ama genel olarak yaptığınız tüm açıklamaları okuyor ve gerekli tüm bilgiyi edinmeye çalışıyorum çünkü yaptığınız işi doğru ve mantıklı buluyorum ancak bu kyc açıklaması beni ikilemde bıraktı henüz böyle bir davet almadigin için tereddüt ettim mutlaka bir sistematiği vardır bu işin ama ya gelmezse demekten de kendimi alikoyamadim açıkçası 🙂

 3. yunus dedi ki:

  Selamalar,
  Ben 3 gun once uygulamayı indirdim. KYC işlemi nasıl yapacagız ? Bununla ilgili bir yol yöntem var mıdır

  • Sinan Orakçi dedi ki:

   Merhabalar ben uzun zamandır pi yi kullanıyorum. Bu kyc daveti gelmişse de galiba kaçırmış olabilirim tekrardan davet gelirmi?

 4. Osman tunca dedi ki:

  Kyc başvurusu yaptım yaklaşık 23 saat oldu bunun geri dönüşü sistem üzerinden mesajla mı bildirilecek tarafıma teşekkürler

  • Evliya Karahan dedi ki:

   Arz ve talebi artırmak en iyi karar. Çünkü mainnet e 1 yıllık bir periyotla hazırlanmak daha ereken olacağı kanaatindeyim . Kyc doğrulaması hakkında bilgi … Teşekkürler

 5. Serdar dedi ki:

  Merhaba
  Sizin kyc için bir link eklediniz onu okudum ama anlamadığım bir konu var.
  Kyc nin onaylanmasını nasıl yapıyoruz.?

 6. Furkan dedi ki:

  Ben bu parayla ne zaman birşeyler satın alacağım

 7. Semih Alkan dedi ki:

  Merhaba borsadan çok anlamam ama arkadaşımın tavsiyesi üzerine kayıt yaptırdım. Anlamak istediğim şey borsaya giriş yapıldığında kyc doğrulaması onaylandı diyelim ve benim kazdıgım pi cuzdanima eklenmiş mi olacak sıfırdan baslamicaz dimi birde piyasaya TL bazında ne kadarla giriş yapacagi konusunda bilgi varmıdır

  • z365air dedi ki:

   Kyc tamamladığınızda o güne referanssız çembersiz tek başınıza ne kazandıysanız sizin.
   Referanslarınız ve güvenlik çemberi üyeleriniz KYC yaptıkça onlardan kazandığınız Pi’ler de yine kullanılabilir bakiyenize eklenecek.
   Esas olan KYC.

 8. Hakan dedi ki:

  Mainnet 2021 in ilk çeyreğinde mi son çeyreğinde mi olacak?

 9. grsrlcns dedi ki:

  Telefon doğrulama olarak iki seçenek vardı usa uk usa seçtim sorun olurmu

 10. Mehmet ali dedi ki:

  İyi çalışmalar tek soru soruyorum kyc nedir ve nasıl yapılır özellikle bulamadım

  • z365air dedi ki:

   Merhaba
   Buraya tıklayarak 100 bin kişilik Kyc kontenjanı hakkında bilgi alabilirsiniz.

   • Ulaş dedi ki:

    Şimdi ben uygulamayı pi network olarak indirdim fakat bir yazınızda minepi olarak diyorsunuz bu uygulama sizin resmi uygulamanız degilmi

    • z365air dedi ki:

     Pi Network uygulamanın, minepi ise websitesinin adı.
     Pi-board.com Pi Türkiye Websitesi moderatörler tarafından hazırlanmış bağımsız bir oluşumdur. Resmi Pi Network sitesi değildir.

  • zaferaykut dedi ki:

   (KYC) know your customer
   Yani, senin gerçek kişi olduğundan sosyal medya hesaplarından, telefon numarasından, emailden ve resimlerinden vb. Araçları kullanarak senin kimliğinden emin olmayı amaçlarlar.

 11. Orhan dedi ki:

  Peki bu Pi kripto para olarak piyasaya girdiğinde biz öncü üyelerin kazım yaptığı Pi’ler kaldığı yerden devam edecek mi yoksa sıfırdan veya belirli bir yerden mi başlayacak?

  • z365air dedi ki:

   KYC – Kimlik doğrulaması prosedürü var.
   Kimliği doğrulanmamış hesapların kazandığı ve kazandırdığı bakiyeler silinecek.
   Siz kimlik doğrulaması yaptığınızda referanssız çembersiz, kendi başınıza ne kazandıysanız sizin.
   Buna ek olarak referans ve çember üyeleriniz KYC yaptıkça, onlar sayesinde kazandığınız Pi’ler de yine kullanılabilir bakiyenize geçecek.
   Kullanılabilir bakiyenize geçen tüm Pi’ler mainnete geçtiğimizde private keyi sizde olan size özel Pi cüzdanınıza yansıyacak ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz, sıfırlanma vs yok.

 12. Mehmet Cem Karaca dedi ki:

  Öncelikle bizim dilimiz ile bilgilendirme yaptığınız için teşekkür ederim. Yazınızı baştan sona kelime kelime okuyup anlamaya çalıştım. 100 milyon kişi 7 milyar insan için pi’yi hem değerli yapar hem yeterli olabilecek potansiyele sahip. 10 milyon kişi çok az. Doğru yoldasınız. İyi çalışmalar.

  • z365air dedi ki:

   Teşekkürler ❤️
   Hep birlikte güçlüyüz! 💪🏼
   Hemen bir hatırlatma yapayım:
   Pi-board ve Pi Türkiye, Pi Network projesinin resmi uzantıları değildir.
   Türkiye moderatörlerinin açtığı bağımsız bir platformdur.
   Resmi site: minepi.com

 13. Joshgun dedi ki:

  Nerelerde kullanılması hedefleniyor. Ne zaman degerlenmeye başlıycak.
  Numara dugurlama yapamıyorum nasıl yardımcı olucaksınız. Müşteri hizmetleride yok

  • z365air dedi ki:

   Video Rehberlerimize bakabilirsiniz. Onay için bir videomuz var.
   Sizin için buraya link ve yazılı açıklama da bırakıyorum.
   Video: pi-board.com/vonay
   —-
   Pi uygulamasında Profil bölümünün en alt kısmında (Menu > Profile) doğrulama durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Facebook ile kayıt olan kullanıcıların doğrulamaları, facebook hesaplarına giriş yaptıkları için otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu kullanıcılar diledikleri takdirde telefon numaralarını da ekleyebilir ve onaylayabilirler.
   —▪️—▪️—▪️—▪️—
   Telefon doğrulaması için yapmanız gereken şey çok basit:

   1️⃣ Menu > Profile yolu ile profilinize ulaştıktan sonra altta “Telefon doğrulaması” kısmında bulunan “DOĞRULA” butonuna basın.

   2️⃣ Açılan sayfada Option 2 kısmındaki açılır menüden United Kingdom’ı seçin ve “START” butonuna tıklayın.

   3️⃣ 4 haneli kod ve smsi göndereceğiniz numara olan +447723473314 hazır bir şekilde sms uygulamanız karşınıza gelecek. SMS’i gönderin ve Pi’ye dönün. Herhangi bir sorun yoksa mesajınız iletilecek ve telefon numaranız kısa bir süre içinde onaylanacaktır.
   —▪️—▪️—▪️—▪️—
   ‼️Bu işlemi gerçekleştirmek için hattınızın yurtdışı sms’e açık, ön ödemeli hat ise sms bedelini karşılayacak bakiyeyi bulundurması, faturalı hat ise yine harcama sınırını aşarak otomatik durma özelliğini tetiklemeyecek kadar bakiyeyi bulundurması gerekmektedir.
   —▪️—▪️—▪️—▪️—
   ‼️Üstte belirtilen yöntemler ile üyelik onayını gerçekleştirmeyen kullanıcıların mainnet’e geçiş esnasında hesaplarında biriken Pi bakiyesi silinerek yakılacaktır, dolayısıyla yapılması zorunludur fakat aciliyeti bulunmamaktadır. Mainnet geçişinden önce istediğiniz bir zaman bu doğrulamayı gerçekleştirebilirsiniz.
   —▪️—▪️—▪️—▪️—
   ‼️Numarayı doğrulamada sorun yaşıyorsanız manual instructions ile ilerleyin ve açılan sayfada ekranın alt kısmında yazan numarayı kontrol edin. Burada kayıt esnasında belirttiğiniz numara yazıyor. Sizin numaranız olmalı. Yazım hatası olup olmadığını kontrol edin. Şayet bir yazım hatası varsa telefonunuzu onaylayamazsınız. Hemen altındaki Facebook doğrulaması ile hesabınızı onaylayın.

   • Devran dedi ki:

    Ben doğrulama için yanlışlıkla amerika seçtim ne yapmam gerek

    • z365air dedi ki:

     Profilinizde Telefonunuz onaylı görünüyorsa sorun yok.
     USA operatörü bazen Avrupa üzerinden gelen smsleri işleyemeyebildiği için biz UK v Belgium öneriyoruz.
     USA operatörü ile de yapabilirsiniz.

 14. Caner Hepakgün dedi ki:

  I am intrudice a pi network on youtube . I am add the as comment this composition in the trend comments . Another saying i am working for pi marketing 🙂 i hope we will success to all level. Respect from Turkey

  KGUN

  • z365air dedi ki:

   Hello Caner 👋🏼
   The other message was too long so we couldn’t publish that. Thank you for all your contributions to the Pi Network community.
   You know what, we are from Turkey as well. This means that burada Türkçe iletişim kurabilirsin 🙂

 15. Mahmut özgür kamacı dedi ki:

  Bencede karar isabetli olmuş.Ama her konuda topluluga bilgi vermeniz çok daha güzel olur.Mesala ayrı bir cüzdan tutacakmıyız.Pileri burdamı tutacaz.

  • z365air dedi ki:

   Pi’leriniz uygulamada olacak ve ilerde uygulama özel anahtarı sizde olan bir cüzdan olarak çalışacak. Kaynak kodları yayınlandıktan sonra borsalar ve 3. parti geliştiriciler de kendi cüzdan uyarlama ve entegrasyonlarını yapabilirler.
   Cüzdan bilgisi hali hazırda ilk günden beri whitepaper’ın yol haritasında yer alıyor.

 16. Nazım dedi ki:

  Bence kazım hızını ve popülasyonu büyütmek ve real anlamda bir değer kazandırmak amacı ile Birçok öncünün kendi ürün listesini oluşturmasına izin verilmelidir. Yapılan alım satım işlemi ile pi bir realiteye kavuşacaktır Bu satış ve alış işlemlerini yapanların kazım hızının belli oranlarda artması ile ödüllendirilerek pi’nin değerinin artmasına ve aynı zamanda kazım yapıcı önderlerin daha aktif olarak rol almasını sağlıyacaktır. Bu sayede pi ekosistemini daha hızlı, kontrollü bir şekilde gerekleştire bilir.

  • z365air dedi ki:

   Harcayarak kazanmak fikri oldukça güzel.
   Çekirdek ekim mainnet yol haritasında belirli noktalarda topluluğa dönüp yine her zaman olduğu gibi geri bildirim alacaktır. Bu fikirlerinizi o zamanda ilgili kanallardan paylaşın lütfen. Biz Pi Türkiye olarak gerekli yönlendirmeleri yaparız.
   Bu arada bizim de bir pazar kurma girişimimiz var.

 17. Utkudemir dedi ki:

  İnsanları kandırmayın pi nin kimseye faydası olmayacak sadece uygulama sahipleri para kazanıyor diğerleri eşek gibi boş yere kazım yapıyor..

  • z365air dedi ki:

   Kimse kimseyi kandırmıyor. Uygulama sahipleri kimsenin üzerinden para kazanmadığı gibi kimse de boş yere bir şey yapmıyor. Hele kazım olarak düşündüğünüz şeyi hiç yapmıyor. Çünkü Pi Network ekosisteminde madencilik yok. Pi, XRP, Stellar, Neo gibi madenciliği olmayan bir coin. Uygulama madenciliği simüle ederek meritokrasi temelli bir dağıtım modeli sağlıyor.

   Temeli sağlam oturtmak için öncelikle kriptoparalardan çok daha eski BFT algoritmasının temellerini, ardından Stelların kullandığı mutabakat algoritması olan SCP’yi araştırmanızı ve son olarak bu projenin whitepaper’ını okumanızı öneririm.
   Bilgi olmadan fikir üretmeyin. Bilgi ile savunabileceğiniz fikirlerinizi paylaşın, seve seve tartışırız.

 18. Barış Seyitoğlu dedi ki:

  Düşünce mantık ancak olan kitleyi de.elde.tutmak lazım proje için başarılar size

  • z365air dedi ki:

   Bunun için zaten çalışmalar son sürat devam ediyor. Pi Apps üzerinde çalışmak üzere çok sayıda yeni uygulamanın testleri yapılıyor. 100 bin kişilik kyc kontenjanına dahil olan üyeler Pi Apps platformundaki bu uygulamalar üzerinde Pi kullanabilecek, böylece Pi Network ekonomisinin büyük ölçekte temellerini atacak. Mainnet yol haritası boyunca tüm üyelerin pi kullanması için farklı işlev, yöntem ve teşvikler sunulacak.
   Hepimize başarılar 🙂

 19. Abdurrahman dedi ki:

  Tahminen ne zaman borsaya girer teşekkür ederim iyi günler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir