10 Milyon ve Yarılanma

Pi Network Türkiye Websitesi

10 Milyon

Madencilik, Mainnet, İşlev

Yarılanmalı mı, sonlanmalı mı, işte soru bu: mobil madencilik hızı 3 gününü tamamlamış 10 milyon üyede yarılanmalı mı yoksa sıfıra mı inmeli?

• Sorunun bağlamı

Pi’nin orijinal ekonomik modeli ve madencilik mekanizması erişim ve kıtlık arasında bir denge bulmak üzere tasarlandı. Dünyanın en kapsayıcı ve geniş ölçekte dağıtılmış dijital para olma hedefinin yanı sıra Pi, ağ büyüklüğü 10 kat arttığında yarılanan ve belirli bir noktaya eriştiğinde sıfırlanan bir madencilik mekanizması aracılığıyla bir kıtlık seviyesine ulaşmaya çalışır. Yani soru, ağ boyutunun hangi noktası olduğudur. Whitepaper’da ağ büyüklüğünü en az 100 milyon kişi olarak belirtmiş olsak da, Çekirdek Ekip 10 milyon ağ büyüklüğünde mobil madenciliğe devam edip etmeyeceğimize dair kararı açık bırakmıştı çünkü o zaman ağ büyüme hızı, katılım, teknik ve ekosistem ilerlemeleri ile ilgili verilerden yoksunduk. 

Bugün, 3 günlük kazımını tamamlamış 10 milyon Pioneer sınırını aştık ve temel madencilik oranının yarıya mı düşeceği yoksa sıfırlanacağı mı konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Bazı öncüler bu sorunun amacını yanlış anlamış olacaklar ki bunun projeyi durdurup durdurmayacağımızla ilgili bir soru olduğunu düşünerek pes etmememizi istedi. Merak etmeyin. Pes etmiyoruz ve her an yorulmadan Pi hedeflerimiz için çalışıyoruz. Tartışmanın amacının projenin devam edip etmediğiyle hiçbir ilgisi olmadığını ancak Pi Ağının büyümesini, Pi’nin arzını, Pi ekosisteminin oluşturulmasını ve nihayetinde kapsayıcı bir küresel ekonomiye dönüşmesini etkileyen bir karar almak olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz

• Karar verme süreci

Çekirdek Ekibin bu soruya ilişkin kararı, ağ ve ekosistem hakkında sahip olduğumuz verilere ve analizlere, topluluktan alınan geri bildirimlere, uzmanların görüşlerine ve Pi’nin vizyon ve misyonuna dayanmaktadır ve bunların çoğu aşağıda sunulacaktır.

Bu soruyla ilgili topluluk geri bildirimi ararken, Pi Kongresinde topluluk çapındaki en önemli tartışmalardan biri, Çekirdek Ekibin topluluk temsilcilerinden video ve uygulama içi konulardaki forum katılımcılarının metin yanıtlarını topladığı, bu konuyla ilgiliydi. 

Çekirdek Ekip bu kararı vermek için geçtiğimiz haftalarda bu konudaki topluluk yanıtlarını işlerken, ağla ilgili teknik verileri analiz etti, geri bildirim almak ve Pi Network’ün vizyonu ve amaçları karşısında mevcut durumumuzu değerlendirmek üzere alanında uzman kişilere erişti.

• Topluluk görüşüne genel bakış

10M noktasında mobil madenciliğin yarıya indirilmesi ve durdurulmasına dair topluluk görüşleri ikiye bölünmüş durumda: Durdurmayı destekleyen öncülerin gerekçesi öncelikle 10M’de madenciliği durdurmanın kıtlık sağlayacağı ve 100M’ye ulaşmanın uzun sürebileceğidir.

Yarılanmayı destekleyen öncülerin gerekçesi yarılanmanın ağın büyümeye devam etmesini mümkün kılması ve şimdi durmanın ekosistem inşasına zarar vermesidir. Elbette, Öncülerin her iki tarafından, her iki kararın da olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapabileceğimiz konusunda yaratıcı fikirler önerildi ve bu tür fikirlerden bazıları Çekirdek Ekibin alttaki analizine dahil edildi.

• Karar

Yukarıda belirtilen tüm verilerin kapsamlı bir analizinden sonra, Çekirdek Ekip, temel madencilik oranının 3 günlük kazımı tamamlamış 10 milyon Pioneer noktasında yarıya indirilmesine karar verdi. Temel kazım hızı 0.19634954085 (π/16) olacaktır. 

(Öncü: 0.09817477042 (π/32))

(Katkıcı: 0.09817477042’ye (π/32) kadar)

Tüm madencilik oranları noktadan sonra iki basamak olarak görünecek şekilde yuvarlanır. Yeni kazım hızları mevcut kazım periyodunuz bittikten sonra başlattığınız yeni kazım periyodu ile birlikte geçerli olacaktır.

Aşağıda, toplulukla paylaşmak istediğimiz iki ana bölüm bulunmaktadır: 

1) böyle bir karar vermek için sebepler ve analizler 

2) özellikle bu kararla ilgili endişeler için ileriye dönük planlar.

1. Kararla ilgili Çekirdek Takım'ın analizi

Whitepaper'da neler var?

Daha önce de belirtildiği gibi, orijinal Pi White Paper, ağ boyutunu en az 100 milyon kişi olarak belirledi. Ağın ne kadar hızlı büyüyeceğini bilmediğimiz için 10 milyona ulaşmanın yıllar alması durumunda mobil madenciliğin 10 milyonda durup durmayacağı kararını açık bıraktık. Belirli bir yarılanma ağ boyutuna ulaşma süresinin arz için önemli olmasının nedeni, tüm ağın daha yüksek bir hızla madencilik yapmaya devam etmesi, Pi’nin o kadar çok basılmasıdır. Ancak 1 milyon Öncü ile son yarılanma olayından 10 milyona ulaşmamız sadece bir yıldan biraz fazla sürdü. Ağ büyüme hızı beklediğimizden daha hızlı.

• Kıtlık

10 milyonda durmanın temel nedeni, para biriminin kıtlığını artıracağıdır. Kıtlık, para birimlerinin değerlerini kontrol etmek ve artırmak için kullandıkları başlıca mekanizmalardan biridir. Bitcoin’in kıtlığı, tıpkı dijital altın gibi bir değer deposu olarak ünvanına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, tarih tam olarak tekerrür etmez ve Bitcoin’in değer yaratma yolu, değişen tarihsel zaman ve koşullar nedeniyle tam olarak kopyalanamaz. Tarihte yalnızca bir Bitcoin var ve Bitcoin dahi başlangıç değerini varlığın özhakimiyetine ve eşlerarası güvenli kimliksiz işlemleri destekleyen fonksiyonel ilk dağıtımlı kripto para birimi olma işlevinden yarattı.

Arz ve kıtlık kontrolüne duyulan saf güven, 2017’de özellikle arz odaklı token modellerinin oluşturulmasına odaklanan diğer birçok kripto para biriminin ölümünün de gösterdiği gibi değer yaratmaya yol açmayacaktır.İnsanlar kripto para birimlerinin değerini tartışırken sıklıkla öncelikli olarak arz odaklanıp diğer majör değişken olan talebi görmezden gelirler. Pi Network’te, kripto para birimleri için gelecekteki değer yaratımının, arzı kontrol altında tutmak için uygun mekanizmaya sahip olurken, işlev aracılığıyla talep oluşturmaktan geleceğine inanıyoruz.

Sadece kıtlığa güvenmenin şüpheli etkililiğine ek olarak, bir de para biriminin değer yaratma süreç ve işlevlerine zarar verebilecek olan çok kıt olma sorunu da vardır. Çok kıt olmak, çoğu insanın Pi’yi harcamak yerine biriktirip tutması anlamına gelir. Pi harcanmadığı sürece, Pi Network’ün değerini önyüklemeyi umduğu araç olan mal ve hizmet işlemlerini destekleme kabiliyeti ile sınırlı olacaktır. Kimsenin Pi harcamak istemeyeceği bir senaryoda işlevler ekosistemini nasıl oluşturabiliriz? İşlevler, yalnızca Öncülerin ürün ve hizmetlerle işlem yapmak için Pi’lerini harcamaya istekli olduğu birçok uygulama denemesi başlatıldığında oluşturulabilir. Uygulamalar aracılığıyla yaratılan işlevler olmadan, nihai değer düşecek ve bu arada, ekosisteme ve para biriminin kendisine zarar verecek şekilde pump & dump gibi para birimini potansiyel olarak manipüle etmek isteyen insanlara alan sağlayacaktır.

Ayrıca, madenciliği erken durdurma yönündeki kıtlık argümanı, 10 milyon Öncü’den sonra mobil madenciliğe devam etmenin kıtlığı görmezden gelmek anlamına gelmediği gerçeğini de ihmal edebilir. Tam tersi, çünkü temel madencilik oranı, 3 günlük kazımı tamamlamış 10 milyon Öncü ile etkileşime girdikten sonra yarıya iniyor ve belirli bir kıtlık düzeyini korumak, Pi’nin yarılanma mekanizmasının tasarlandığı şeydi. Bu nedenle, kıtlığı kontrol altında tutarken ağ büyümesini sürdürmek için şu anda yarıya indirmenin doğru önlem olduğunu düşünüyoruz. Mobil madenciliğin tamamen durdurulmasının gerekçesi olarak kıtlık yetersizdir ve aslında zararlı olabilir. 

• Bu karar Pi'nin vizyon ve misyonunu nasıl etkiler?

Kıtlığın yanı sıra, kararı Pi’nin vizyonu ve hedefleri açısından da değerlendirdik. Pi’nin vizyonu, kapsayıcı, yaygın ve değerli bir kripto para birimi oluşturmaktır.

Pi, 3 günlük kazımı tamamlamış 10 milyondan fazla üyesi ile bugün dünyanın en büyük kripto topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tüm kripto dünyası bile dünya nüfusu ile karşılaştırıldığında çok küçüktür. Pi’nin vizyonu, kripto dünyasının kapalı sınırlarının çok ötesine ulaşmaktır. Gerçek kitlesel benimseme ve kitlesel işlev sağlamak istiyoruz ve şu ana kadarki stratejimiz, gerçekten sadece mevcut kripto meraklıları değil, aynı zamanda kripto para birimleriyle tamamen yeni ilgilenmeye başlamış insanları çekmek için sınırları genişlettiğimizi gösteriyor.

Dünyadaki toplam 7 milyara kıyasla 10 milyon kişiden oluşan bir ağın, gerçekten “kapsayıcı” veya “yaygın” hale gelmesi için büyümesi gerekiyor. Bununla birlikte, mobil madenciliği şu anda durdurursak, ağ büyümesini büyük ölçüde kısıtlayacaktır çünkü şu anda ekosistem henüz tamamlanmadı ve Mainnet başlatılmadı. Mobil madenciliği 10 milyonda durdurmanın büyümeyi ve nihayetinde ağı öldüreceği, topluluk geri bildirimlerinde dile getirilen büyük bir endişedir. Dikkatli analizimiz, Pi Ağını on milyonlarca insanı kapsayacak şekilde genişletmenin, yalnızca arzı sınırlandırmak amacıyla ağ boyutunu sınırlandırmaktan daha önemli olduğunu gösterdi. 

İnsanların başkalarını Pi sahibi olmaktan dışladığı ve diğerlerinin bunu umarsamayarak orijinal üyeler için Pi’nin değerini yok ettiği, kendi kendine çöken bir ortak varlıkların trajedisi senaryosundan kaçınmak isteriz.

Pi’nin hedefleri, insanların Pi’yi ürün ve hizmetler için işlem yapmakta kullanacakları ve karşılığında Pi para biriminin değerini yaratan ve destekleyen, kendi başına yaşayabilecek bir küresel ekonomi yaratmaktır. 

Bizi alandaki en büyük kripto para ağlarından biri yapan 10 milyon ağ boyutuna ulaşmamız harika. Bununla birlikte, yeterli mal ve hizmetin sunulduğu ve yeterli sayıda insanın satın almaya istekli olduğu geleneksel sosyal ağlar ve/veya teknoloji devlerinden oluşan ağlarla karşılaştırılabilir bir şekilde büyüyebilirsek, ağ etkisi ve büyük ekonomik hacme ulaşmamız daha da olası olacaktır. 

“Karşılaştırılabilir”den kasıt, organik ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği ve değerin yaratıldığı geleneksel sosyal ağlar ve e-ticaret teknolojisi devlerinden:

• 2,7 milyar kişiyle Facebook, 

• 150 milyonun üzerinde aktif müşteriye sahip Amazon, 

• 1,17 milyar kullanıcısı ile WeChat ve 

• 720 milyondan fazla aktif müşteriye sahip Alibaba’dır. 

(Buradaki tüm rakamlar en iyi Google arama sonuçlarına dayanmaktadır.) 

Pi’nin, hayatta kalabilirliğini sürdürmek üzere ekonomik hacimler yaratmaya yetecek geniş bir ağ temeline sahip olacağını umuyoruz.

Ayrıca, Pi kongresinin Endüstri Panelinde, topluluk görüşlerinde ortaya çıkan ana temalardan biri, bankalar, teknoloji devleri, perakendeciler (ödemeler olarak Pi’yi kabul eden) gibi geleneksel işletmelerle işbirliği yapmamız ve Pi Network’ün onlara neler sağlayabileceğini göstermemiz gerekliliğiydi. Örneğin, örneğin kripto kullanımına hazır insanlardan oluşan bir ağa erişim. Kripto kullanmaya hazır 10 milyonluk bir ağ olmak etkileyici olsa da, ağımız daha büyük olması bu tür geleneksel işletmeler için daha etkili ve daha çekici olacaktır.

Bu nedenle, yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, mobil madenciliğin temel madencilik oranını yarıya indirirken 10 milyon Öncü’nün ardından devam etmesine karar verdik.

2. Değerle İlgili Planlar:

Talep yaratmak ve merkeziyetsizleştirme

Mainnet ve işlevlerin geliştirme hızını paralel olarak artırmak istiyoruz. Pi Mainnet’i başlatmak için 1 yıllık bir yol haritası oluşturuyoruz, yani gerekli teknik çalışmaları tamamlamayı ve hizmetlerin teslimini başlatmayı hedefliyoruz, Ör: Öncüler için özel anahtarlar ve cüzdanlar oluşturmak, 2021’in sonunda daha fazla KYC tahsis ederek Mainnet’i başlatmak (Tüm ağ genelinde bu işlemlerin tamamlanmasının zaman aldığı göz önüne alındığında, Mainnet lansmanından sonra bile bazı hizmet teslimatları devam edebilir.). Yakında ilk Mainnet yol haritası tamamlandığında, toplulukla paylaşacağız.

Mainnet’i başlatmak için bir yıllık yol haritasına ek olarak, Pi topluluğu ile birlikte blokzinciri düzeyinde Pi havuzları tasarlamak istiyoruz.

Potansiyel fikirler: Öncü üyelere zamanla ellerindeki Pi’leri artırmak üzere stake etme veya kilitleme konusunda teşvikler sağlamak; yeni para basmak yerine yakmak veya üyelere madencilik kaynağı olmak üzere dolaşıma sokulması gibi uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak gibi çeşitli işlem ücretleri yaratmak. Bu tür mekanizmaların ayrıntıları akışkan bir değişiklik halindedir. Bu mekanizmanın ve doğru konfigürasyonlarının hangileri olduğunu belirlemek için, topluluğun fikir ve girdilerine açık olacak, etkileri hakkında kapsamlı analizler yapacak ve hatta bu tür kararları vermeden önce Testnet üzerinde deneyler yapacağız.

Buna paralel olarak, Pi Apps Platformu aracılığıyla, hem kendimiz hem de üçüncü parti geliştiricilerle işlevler oluşturmayı ilerletmek istiyoruz. Mainnet’ten önce büyük ölçekli bir işlev elde etmeyi başarırsak, bu ideal olacaktır, ancak Çekirdek Ekibin çabalarına ek olarak, büyük ölçekli işlevlerin eldesi aynı zamanda tüm Öncülerin, üçüncü parti geliştiricilerin katkı ve koordinasyonlarına, zamanlamaya ve tesadüfi faktörlere de bağlıdır. Mainnet başladıktan sonra, ekosistemi ve işlevleri inşa etmeye devam edeceğiz ve muhtemelen Mainnet, işlevler yaratmak konusunda daha fazla fırsat ve zorluklara sahne olacaktır.

Mobil madencilikle ilgili olarak, birçok Öncü üyenin bahsettiği ve bizim de kabul ettiğimiz gibi, ağ büyüklüğü 10 milyonu geçtiğinde mobil madenciliğin zorluğunun artması gerekebilir. Ağın her gün sadece bir düğmeye tıklamak yerine, hedeflerine ve vizyonuna yönelik daha fazla katkıya ihtiyacı vardır, bu nedenle sadece Çekirdek Ekip değil, tüm Öncüler Pi’nin bu hedeflere doğru ilerlemesinden sorumludur. Pi’nin 10 milyondan büyük bir ağda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu şey artık sadece ağın salt büyümesi değil, aynı zamanda uygulamalar, işlevler ve Pi’yi ürün ve hizmetler için kullanma isteği gibi yukarıda analiz edilen diğer birçok şeydir.  Dolayısıyla, bir meritokratik sistem olarak Pi, başarısını destekleyen ve besleyen faaliyet ve davranışları ödüllendirmelidir. Bu nedenle, kazım hızındaki zorlaştırmanın nasıl arttırılacağına dair pek çok öncünün sunduğu tüm önerileri dikkate alacağız ve 10 ile 100 milyon üye sayısı arasında bu zorlaştırmayı etkileyecek potansiyel mekanizmaları sunacağız.

Mainnet başladığı anda mobil madencilik sona erebilir, ancak sonrasında ağın büyümesini sürdürmek adına madenciliğin devam etmesi için olası çözümler olduğundan bunun kararını henüz vermedik 

Bir olasılık, Mainnet’in başlamasından sonra yeni basım yoluyla değil, yukarıda bahsedildiği gibi, ekosistemdeki ücret ve komisyonlardan elde edilen bir Pi kaynağı ile mobil madenciliğe devam etmektir. 

Diğer bir olasılık, Mainnet’in 3 günlük kazım periyodunu tamamlamış 100 milyon üyeden önce gelmesi durumunda, Mainnet geçişine bir yarılanma eklemektir. 

Bu karar yine büyüme hızı, Pi’nin hala ağın büyümesine ne kadar bağlı olduğu ve Pi ekosisteminin olgunluğu dahil olmak üzere Mainnet başlangıcındaki koşullara bağlıdır. Karar vermek için bu soruyu topluluk girdileriyle Mainnet başlangıcında yeniden ele alacağız.

An itibarı ile yukarıda analiz edilen iki yönlü yaklaşıma odaklanıyoruz: 

1) Mainnet’i 1 yıllık bir yol haritasına göre başlatmayı amaçlamak 

2) İşlevler yaratma hızını artırmak

Henüz vakit varken öncü üyeler olarak kazım yapın ve Pi’nin başarısı için işlev yaratmak da dahil, ihtiyaç duyulan katkılarda bulunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir