Yeni Madencilik Modeli

1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sistem genelindeki temel madencilik hızı (B) tahmini aylık arz sınırına dayalı olarak bir ay boyunca sabit kalacak ve her ay azaltılacaktır.