Yeni Madencilik Modeli

28 Aralık 2021’de, güncellenmiş Pi whitepaper’ın (Aralık Whitepaper) yeni bölümleriyle birlikte Mainnet’ (Ana Ağ) yürürlüğe girdi. “Token Modeli ve Madencilik” bölümü, Pi’nin arz modelini, yeni madencilik mekanizmasını ve arz limiti dahilindeki madencilik ödüllerini açıkladı. Lütfen aşağıdaki duyuru için referans olarak Mainnet sekmesinde bağlantısı verilen Aralık Whitepaper’ı kullanın.

 
(NOT: Token Modeli ve Mainnet Madencilik Mekanizması makalesinin Türkçe çevirisine: buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz)


Daha önce açıklandığı gibi ağ, yeni madencilik mekanizmasını yürürlüğe koymak için aşağıdaki adımları izleyecektir. Bu adımlar, yaklaşmakta olan toplu KYC doğrulaması ve Mainnet blok zincirine Pi bakiyesi geçişinden bağımsız ve paralel olacaktır.

1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere – Düşen bir ödül düzenleme formülü yürürlüğe girecek. Özellikle, sistem genelindeki temel madencilik hızı (B) tahmini aylık arz sınırına dayalı olarak bir ay boyunca sabit kalacak ve her ay azaltılacaktır. Şu anki Madencilik mekanizması 14 Mart’a kadar aynı kalacak.

Yaklaşan 14 Mart 2022 – Pi Günü’nde Aralık Whitepaper’da belirtilen yeni ödülleri içeren yeni madencilik mekanizması yürürlüğe girecek. Üyeler; Pi kilitleme, uygulama kullanımı ve node işlemleri aracılığıyla ağa yeni ve daha çeşitli katkılar yaparak bireysel madencilik hızlarını artırabilecekler.

Yeni Madencilik Hızı ve Ödül Verme Formülünün Duyurusu

Bugün, 1 Mart 2022’de, sistem genelinde temel madencilik hızının (B) aylık arz limitine göre düşürüldüğü, aşağıda açıklanan azalan üstel fonksiyon olan Ödül Verme Formülünün ilk versiyonunu duyuruyoruz. B bugün saatte 0.02367198839 Pi’ye düştü, bu da Mart 2022’ye kadar sabit kalacak ve daha sonra aylık olarak azalacak. Yeni temel madencilik hızının, hala eski hızı kullanan mevcut madencilik oturumlarınızın tamamlanmasından sonra yeni kazım periyodunuz ile yürürlüğe gireceğini unutmayın. Bu formül, Pioneer madencilik ödüllerinin, Aralık Whitepaper’da açıklandığı gibi, madencilik ödülleri için tahsis edilen toplam arz sınırı olan 65 milyar dahilinde olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni madencilik mekanizmasıyla birlikte bu azalan üstel fonksiyon, ağın büyüme, erişilebilirlik, uzun ömür ve kıtlık ihtiyacını dengeler. Ek olarak, üyelerin ağa sağladıkları katkıları için alacakları ödülleri doğru şekilde düzenler.

Temel madenclik hızı (B) azaltılmış olsa da, yakında üyeler ağa başka tür katkılarda bulunmak ve bireysel madencilik hızlarını artırmak için çok daha fazla yola sahip olacaklar. Aslında bu, yeni madencilik mekanizmasının amaçlarından biridir. 14 Mart 2022 – Pi Günü’nde, yeni madencilik mekanizması yeni ödül türleri ile birlikte yürürlüğe girecek: Kilitleme, uygulama kullanımı ve düğüm işlemi – Aralık Whitepaper’daki ilgili formüllerinde belirtildiği gibi.

Azalan ağ ödülleri verme formülünün ilk versiyonu ve yakında çıkacak olan yeni madencilik mekanizması birlikte, Mainnet aşamasında Pi Network’ün Token Modeli ve Madencilik tasarımının geliştirilmesinde büyük bir ilerlemeye işaret ediyor. Bu kademeli adımlar, Kapalı Ana Ağ döneminin, devam eden bulgulara, token modeline ve simülasyonlara dayalı olarak ağa belirli formülleri iyileştirmek için yineleme fırsatları sunduğunu daha da iyi örneklendirmektedir.

Mainnet ve yeni madencilikten gelecek verileri kesin olarak tahmin etmek imkansız olduğundan aşağıdaki azalan üstel formülün, Ödül Verme Formülünün ilk versiyonu olduğunu lütfen unutmayın. Bu ilk sürüm, gelecekteki madencilik ödülleri için kalan 35 milyar arz, Pioneer kilitlenmeleri ve genel ekosistem faktörleri gibi geçmiş verilere, simülasyonlara ve en iyi varsayımlara dayalı olarak tasarlanmıştır. Örneğin; kalan 35 milyar Pi, gerçek üyelerin mobil bakiyeleri ile ilgili şu anda mevcut olan verilere dayanarak tahmin edilmektedir. Daha doğru bir rakam, ağ KYC’sinin hızı ve gelecekte ne kadar Pi’nin Mainnet’e taşındığı ile belirlenecektir. Daha fazla veri ve devam eden simülasyonlar, ödül verme formülündeki bu tür temel varsayımların değerlendirilmesine yardımcı olacak ve sonuç olarak formülün yukarıda açıklanan ağın hedefleri doğrultusunda ayarlanmasına imkan sağlayacaktır.

arz_sınırları (Pi/gün olarak ifade edilir) = exp ( − son_gün_toplam_madencilik_ödülleri / 1220) • 35.000.000.000

🔸 arz_sınırı: Gelecekteki toplam arz miktarının kalan mevcut arzı aşmamasını sağlayacak şekilde belirsiz bir süre için her güne belirli bir miktarda Pi tahsis eden yukarıdaki formülün çıktısıdır.
🔸son_gün_toplam_madencilik_ödülleri: Önceki gün verilen toplam Pi madenciliği ödüllerine eşittir
🔸1220: Önümüzdeki aylarda daha fazla ayarlanacak bir ayarlama faktörüdür
🔸35.000.000.000 (35 milyar): Üyelerin ileride kazanabilecekleri tahmini Pi sayısıdır.

Bugünkü B nasıl hesaplanır?

Aralık Whitepaper, B’nin madencilik ödüllerini belirli bir süre için arz sınırları içinde tutmak için dinamik olarak ayarlanacağını belirtti. Zaman periyodu yıllık, aylık, günlük, saatlik veya daha ayrıntılı olabilir. Basit olması açısından, dinamik B’yi aylık bazda başlatıyoruz, yani B bir ay boyunca sabit kalacak ve her ayın sonunda ödül verme formülüne ve ağın madencilik faaliyetlerine göre ayarlanacak. Bu kavramların karmaşık olduğu ve hepsinin madencilik ödülleri üzerinde bir etkisi olduğu göz önüne alındığında bir ay boyunca sabit kalan bir B ile başlamak ve kademeli olarak uygulamak, üyelerin

1) yeni arz limitlerinin (bugün geçerli),

2) yeni ödüller içeren yeni madencilik mekanizmasının (14 Mart 2022’den itibaren geçerli) ve

3) daha dinamik bir B’nin (potansiyel olarak gelecekte)

sonuçlarını anlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, aylık periyot ödül verme formülünden sapan olası fazla veya eksik Pi verilmesini düzeltmek için yeterince kısayken, temel madencilik hızının (B) aylık olarak sabit olması üyelerin ağa katkılarını ayarlaması ve takip edebilmesi için yeterince uzundur.

Dolayısıyla bugün geçerli olan yeni B; ilk ayın günlük arz sınırlarını yukarıdaki ödül verme formülünden toplayarak ay içinde günlük dağıtım için 31’e (Marttaki gün sayısı) ve Şubat ayının son gününün tüm aktif üyelerin madencilik ödülleri katsayılarının toplamına (Kazanç takımı ve Güvenlik Çemberi ödülleri katsayıları ve Mart ayındaki yeni madencilik mekanizmasındaki tahmini kilitlenme, uygulama kullanımı ve Node ödülleri katsayıları) bölerek hesaplanır. (B’nin nasıl hesaplandığını daha iyi anlamak için lütfen Aralık Whitepaper Mainnet Madencilik Formülü Bölümüne bakın). Benzer yinelemeler bundan sonra her ay gerçekleşecek. Örneğin, 1 Nisan’da, B bu formülden ikinci ay için arz limitine ve Mart ayının son gününden itibaren tüm aktif Öncülerin tüm ödül katsayılarının toplamına göre yeniden hesaplanacaktır. Bu B, Nisan ayına kadar sabit kalacak ve 1 Mayıs’ta tekrar güncellenecektir.

B bir ay içinde sabit kaldığında, her ay gerçekten çıkarılan Pi’nin toplam sayısı, o aydaki aktif madencilik yapan üyelerin gerçek toplam katkılarına göre değişir. Ayın sonunda, gerçekten çıkarılan toplam Pi sayısı, başlangıçta formül tarafından öngörülen sayı ile karşılaştırılacaktır. Her ay iki sayı arasındaki herhangi bir sapma; kalan süresiz madencilik dönemi boyunca kalan Pi arzı ve yukarıda açıklanan diğer ayarlama türleri ile birlikte (örneğin; varsayılan 35 milyar kalan madencilik ödülü arzı) düzenlemeye sebep olacaktır.

Bu bakımdan, aylık B potansiyel olarak Pi’nin fazla veya eksik verilmesine neden olabilir ve bu da ödül verme formülünden sapmaya yol açabilir. Aylık bazda bu tür bir sapma sürekli olarak büyükse, ağ, Pi’nin aylık yayınının sabit kaldığı ancak B’nin daha küçük bir zaman aralığı temelinde ayarlandığı B modelinin daha dinamik bir versiyonuna geçebilir. B’nin bulunduğu formülün ayarlama süresi ne kadar kısa olursa, hedeflenen arz limitlerine karşı aşırı veya eksik arz potansiyeli o kadar az ve bu süre boyunca formülden sapma şansı o kadar az olur. Mainnet ve yeni madencilik mekanizması ile ilgili daha fazla veri, mevcut aylık dinamik B’nin etkinliğini incelemeye ve daha dinamik bir B versiyonunun gerekli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

 

📢Öncüler (Pioneers) ne yapabilir?

Temel madencilik hızı düşmüş olsa da, yakında yeni madencilik ödülleri geliyor. Yeni madencilik mekanizmasını ve ödüllerini başlatmak için 14 Mart Pi Günü’nde başka bir duyuru yapacağız ve Öncülerin başka tür katkılarda bulunarak bireysel madencilik hızlarını nasıl artırabileceklerini daha fazla açıklayacağız. O zamana kadar, önümüzdeki iki hafta için bireysel madencilik hızlarınızı şu yollarla artırmaya devam edebilirsiniz:

 

🔸sistem çapında yeni temel madencilik hızını almak için daha önce olduğu gibi madenciliğe devam etmek,

🔸 Güvenlik Çemberi ödüllerini en üst düzeye çıkarmak için Güvenlik Çemberinizi tamamlama,

🔸Kazanç Takımı ödüllerini artırmak için arkadaşlarınızı Pi Network’e davet edin ve

🔸mevcut Kazanç Takımınıza kazım yapmalarını hatırlatmak.

 

Ek olarak, Öncüler kilitleme konfigürasyonlarını ayarlamalı, yeni madencilik simülasyon arayüzünde kilitlenmelerin madencilik hızlarını nasıl artırabileceğini görmeli ve yeni madencilik mekanizması 14 Mart’ta yürürlüğe girmeden önce bir kilitleme konfigürasyonu taahhüt etmelidir. Lütfen “Lockups (Kilitlenmeler)” düğmesini takip edin. Kilitleme yapılandırmanızı ayarlamak için ana ekranda Kilitlenme yüzdesi ne kadar yüksek ve kilitlenme süresi ne kadar uzun olursa, kilitlenme madencilik ödülleri artışı o kadar yüksek olur.

 

(NOT: Kilitlemeler ile ilgili daha fazla bilgi almak için Türkçe Chat/Mod FAQ bölümünden altlardaki “MAINNET (ANA AĞ) HAZIRLIĞI” başlığına bakabilirsiniz.)